fbpx

החזון שלנו

Fruchter זו משפחה

יחד, נפעל לשיפור מצבכם הכלכלי תוך התמקדות במאפיינים, בצרכים, ובמטרות שנציב לניהול משק הבית ולעתיד אליו אתם חולמים להגיע.

יחד, נוכל לעמוד בפני כל החסמים המונעים מכם עתיד טוב יותר, לחזות מקרי קיצון ומשברים אפשריים ולמצוא דרכי התמודדות דרך תכנון מקדים.

יחד, נדאג לביטחון הכלכלי שלכם ושל משפחותיכם, 

וביחד,
נפעל לטובת עתיד יציב יותר!

Fruchter רואה בזאת שליחות חשובה ובעלת ערך לסייע לך בהגשמת שאיפותיך.

בתחום הידע

החברה רואה חשיבות רבה בידע והבנה של ההשכלה הפיננסית ופועלת רבות להרחיב ולהנגיש זאת ללקוחותיה במפגשים אישיים וקבוצתיים

בתחום השיתופי

החברה מאמינה בחשיבות שיתוף הידע והאמצעים הקיימים ברשותה על ידי שימוש במדיה, כנסים והרצאות.

בתחום החדשנות

החברה פועלת להעשיר את הידע המקצועי, להרחיב את האמצעים בהם היא פועלת ולהתעדכן בטכנולוגיות ובחדשנות לשיפור הפעולות והאמצעים לטובת לקוחות החברה.

ברוכים הבאים למשפחת Fruchter

היי,

טוב להיות בקשר

הכניסו כאן פרטים ונקבע פגישה